Handelshögskolan vid Örebro universitet

Disputation: Tanja Elina Havstorm, informatik

07 november 2023 13:15 Hörsal F, Forumhuset, Örebro universitet

Tanja Elina Havstorm disputerar i informatik vid Handelshögskolan.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Cargo Cult in Agile Software Development"

Opponent: Docent Erik Perjons, Stockholms universitet