Handelshögskolan vid Örebro universitet

Hälsoekonomiskt seminarium

16 september 2020 10:00 – 12:00 Online (webbinarium)

Ämne: Tröskelvärden och kostnadseffektivitet – innebörd och implikationer för ekonomiska utvärderingar och beslutsfattande

Doktorand Jonathan Siverskog från Linköpings universitet presenterar följande ämne: Tröskelvärden och kostnadseffektivitet – innebörd och implikationer för ekonomiska utvärderingar och beslutsfattande.

Läs mer och anmäl dig på Region Örebro läns webbplats