Handelshögskolan vid Örebro universitet

Hälsoekonomiskt seminarium

21 januari 2021 10:15 – 11:30 Digitalt

Naimi Johansson, hälsoekonom vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum i Region Örebro län och doktorand vid Göteborgs universitet presenterar Effekter av patientavgifter i primärvård.

Naimi har i sin kommande avhandling studerat hur antal besök i primärvård påverkas av en förändring i patientavgifter, dels bland unga och dels bland äldre i två svenska regioner. För att dra kausala slutsatser används kvasi-experimentell (ekonometrisk) metod och registerdata över vårdbesök. Resultaten visar att även låga patientavgifter har en effekt på sjukvårdsanvändning, men att effekterna skiljer sig i olika grupper bl.a. beroende på ålder och inkomstgrupp.

Tid: Torsdag den 21/1 kl.10:15-11:30.

Plats: Seminariet genomförs digitalt.

Anmäl ditt deltagande senast fredag den 15/1 till This is an email address .

Seminariet anordnas av det hälsoekonomiska nätverket som drivs gemensamt av Region Örebro län och Örebro universitet.