Handelshögskolan vid Örebro universitet

Seminarium om jämställdhetsintegrering i högre utbildning

17 april 2023 14:30 – 16:00 Digitalt via Zoom

Spelar det någon roll om kvinnor eller män är i minoritet på en utbildning eller att andra grupper inte finns representerade i utbildningen? Är det viktigt förstudenter att reflektera över kön, genus, jämställdhet och lika villkor inom ramen för sin utbildning? Vilka pedagogiska strategier finns att tillgå? Går det att prata jämställdhet i en kurs som handlar om hur man ska armera betongbalkar?

Bokomslag med två huvuden som möts.Dessa frågor, samt praktiska exempel på hur man kan arbeta med jämställdhetsintegrering i högre utbildning, kommer några av författarna till antologin Jämställdhetsintegrering i högre utbildning att diskutera. Varmt välkommen att delta!

Anmälan görs till This is an email address senast torsdag den 13 april