Handelshögskolan vid Örebro universitet

Information om utbytesstudier

Är du intresserad av utbytesstudier, att göra din praktik utomlands eller att skriva uppsats utomlands? Välkommen till ett digitalt informationspass med Internationella kontoret och dina studievägledare om vilka möjligheter som finns för dig.