Handelshögskolan vid Örebro universitet

Nytt forskningsprogram inom transportekonomi

Ett nytt forskningsprogram har startat för att lyfta forskning inom området transportekonomi. Programmet finansieras av Trafikverket och administreras av VTI. Syftet med programmet är att genom forskning inom transportekonomi bidra till morgondagens hållbara transporter.

2017 avslutades finansieringen av Centrum för transportforskning, CTS, efter tio år. CTS finns fortfarande kvar som nätverk, men utan finansiering. Eftersom behovet av ett forskningsprogram inom transportekonomi fortfarande är stort initierade Trafikverket under 2017 en arbetsgrupp som jobbade fram förutsättningarna för ett nytt forskningsprogram kring transportekonomi.

Forskningsprogrammet Transportekonomi har nu startat. Trafikverket är huvudfinansiär. Med i styrelsen som avgör inriktningen för programmet är även Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och Vinnova. 7 parter ingår i programmet som utförare av forskning; KTH, Linköpings universitet, Ramböll, VTI, Sweco, WSP och Örebro universitet.

Syftet med forskningsprogrammet är att genom forskning inom transportekonomi bidra till morgondagens hållbara transportsystem. Den forskning som utförs ska ske utifrån behov och uppdrag från myndigheter och andra mottagare av forskningsresultat. Programmet ska stödja långsiktig kunskapsuppbyggnad samt vårda och stärka de goda erfarenheter som finns av tidigare samarbeten inom det transportekonomiska området.

VTI har fått i uppdrag av Trafikverket att leda ett programkontor för forskningsprogrammet. Det sker genom en programföreståndare med placering på VTI:s kontor i Stockholm.

–Det är ett väldigt inspirerande uppdrag vi på VTI har fått. Kompetensen hos utförarna inom området är stor och vi hoppas kunna finna många spännande forskningsprojekt som ger mycket samhällsnytta, säger Jan-Erik Swärdh, programföreståndare.

Läs mer om forskningsprogrammet på den webbplats som tagits fram för programmet www.transportekonomi.org.

Ytterligare information

Jan-Erik Swärdh, programföreståndare Transportekonomi, This is an email address, tel. 08-555 770 28

logga