Handelshögskolan vid Örebro universitet

Professor vid Handelshögskolan invald i styrelse vid Karlstad universitet

Christina Öberg

Christina Öberg, professor i marknadsföring, har valts in i Centrum för Tjänsteforsknings (CTFs) styrelse vid Karlstad universitet.

Christina Öberg

Professor i marknadsföring vid Handelshögskolan inom företagsekonomi. Hon bedriver forskning om nätverk, innovation/entreprenörskap, strategi och nya sätt att bedriva affärer. Christina har varit anställd på Handelshögskolan sedan 2014 och utöver forskningen så handleder hon primärt uppsatser på avancerad nivå. Hennes akademiska bakgrund är från både Linköpings och Lunds universitet.

 

Christina är även

  • Visiting Professor vid Leeds University 
  • Honorary Associate Professor vid Exeter University

Vid Karlstad universitet har styrelsen en rådgivande funktion i strategiska frågor och CTF har på ett tydligt sätt lyckats positionera sig som ett forskningscenter med fokus just på tjänstemarknadsföring.

Det är naturligtvis otroligt roligt att bli tillfrågad och det känns också som ett väldigt spännande uppdrag, säger Christina.

Christina Öberg jobbar som professor i marknadsföring på Handelshögskolan vid Örebro universitet sedan 2014 och bedriver forskning inom företagsekonomi.

Inom inte minst forskningen är olika typer av samverkan mellan lärosätena väldigt viktigt. Jag tror också vi kan se att frågan kommer just till någon inom Handelshögskolan som ett erkännande av den mycket positiva utveckling marknadsföring har haft de senaste åren i Örebro. En utveckling som handlar både om forskning och undervisning, säger Christina Öberg.

Christina Öberg är sedan tidigare en av de två svenska styrelseledamöterna i NFF, Nordisk Företagsekonomisk Förening och associerad som forskare till University of Exeter samt Leeds University.

 

Text och foto: Sebastian Jansson