Handelshögskolan vid Örebro universitet

Stipendier SEB

Örebro universitet har tilldelats 16 stipendier ur ”Fonden för hugfästandet av
Örebro Enskilda Banks Minne”.

Örebro universitet har tilldelats 16 stipendier ur ”Fonden för hugfästandet av
Örebro Enskilda Banks Minne”. De är avsedda för studenter med något av
huvudämnena informatik, företagsekonomi, nationalekonomi eller statistik och
med företräde för dem som är födda inom Örebro län. Stipendiet ges till studenter
som har fördjupat sig inom något av dessa ämnen, d v s studenten skall, under
höstterminen 2019, läsa på lägst kandidatnivå i ett av dessa ämnen samt ämna fortsätta sina studier. Varje stipendium uppgår till beloppet 15 000 kronor.

Nomineringarna inlämnas till Henrik Strandahl, studievägledare på Handelshögskolan, senast fredagen den 15 november 2019.

Affisch för stipendier SEB