Handelshögskolan vid Örebro universitet

Stipendium - "Trainee" på Nordea 2024

Handelshögskolan vid Örebro universitet har tilldelats ett stipendium från Nordea.

Stipendiet är avsett för dig som studerar finans på avancerad nivå och antingen har nationalekonomi eller företagsekonomi som huvudämne.

Stipendiet är i form av tre dagar som trainee på Nordeas huvudkontor i Stockholm. Under dessa dagar får Du praktisera på avdelningar som Nordea Markets, där man jobbar med bankens makroekonomiska analyser och bedriver ränte- och valutahandel samt ger rådgivning kring riskhantering och portföljförvaltning, Livbolaget och ev andra avdelningar.

Stipendiet delas ut som en premiering av goda studieresultat och ska vara en uppmuntran till vidare studier inom finans.

Det sker ingen nominering till stipendiet utan du måste ansöka själv.

Ansökan lämnas till Britta Fredriksson,This is an email address, studievägledare vid Handelshögskolan, senast 19 april 2024.

Mer information om stipendiet