Handelshögskolan vid Örebro universitet

Utvecklingen av hållbarhetsprofilen inom masterprogrammet i företagsekonomi

Se en nyligen publicerad forskningsartikel om arbetet med att utveckla vår nya masterprofil i Hållbart Företagande.

Artikeln visar hur viktigt det är att samarbeta med näringslivet när nya utbildningsprogram utvecklas. Det både ökar legitimiteten hos viktiga intressenter i samhället och gör det mer attraktivt för studenter att söka.

Du kan läsa artikeln gratis fram till 31 oktober på denna länk.