This page in English

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kvalitetsarbete

Handelshögskolan vid Örebro universitet arbetar löpande och mycket aktivt med kvalitetsarbete. Det gäller kvalitet inom såväl utbildning som forskning och arbetet ser till både processer och resultat.

AACSB

Som en del i kvalitetsarbetet är Handelshögskolan medlem i AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) som är det största internationella ackrediteringsorganet för utbildning inom ekonomi.

Ca 6% av världens handelshögskolor är ackrediterade av AACSB. Att erhålla en ackreditering vittnar därför om hög utbildningskvalitet och ger en internationellt vedertagen kvalitetsstämpel. Medlemskap i AACSB betyder inte att man är ackrediterad.

UKÄ

Handelshögskolans alla utbildningar bedömdes ha "hög kvalitet" i UKÄ:s (universitetskanslerämbetets) senaste utvärdering som genomfördes 2012-2014. UKÄ:s uppdrag är att granska kvaliteten på högskoleutbildningarna, de analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan samt bevakar studenternas rättssäkerhet. Läs mer om UKÄ:s arbete på deras websida.

Under 2016-2022 kommer UKÄ granska våra forskarutbildningar.

PRME

Principles for Responsible Management Education (PRME) lanserades 2007 på FN:s “Global Compact Leaders Summit” och är det största organiserade samarbetet mellan FN och handelshögskolor.

PRME:s mission
The mission of PRME is to transform management education, research and thought leadership globally by providing the Principles for Responsible Management Education framework, developing learning communities and promoting awareness about the United Nations' Sustainable Development Goals.

Mer information finns på PRMEs hemsida.

Kontaktperson för PRME vid Örebro universitet: Tommy Borglund