This page in English

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kvalitetsarbete

Handelshögskolan vid Örebro universitet arbetar löpande och mycket aktivt med kvalitetsarbete. Det gäller kvalitet inom såväl utbildning som forskning och arbetet ser till både processer och resultat.

AACSBAACSB

Som en del av vårt kvalitetsarbete arbetar Handelshögskolan för att uppnå ackreditering av AACSB, (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) som är det största internationella ackrediteringsorganet för utbildning inom ekonomi.

Mindre än 5 procent av 16 000 skolor över hela världen är ackrediterade av AACSB. Att erhålla en ackreditering vittnar därför om hög utbildningskvalitet och ger en internationellt vedertagen kvalitetsstämpel. Medlemskap i AACSB betyder inte att man är ackrediterad.

UKÄUKÄ

Handelshögskolans alla utbildningar bedömdes ha "hög kvalitet" i UKÄ:s (universitetskanslerämbetets) senaste utvärdering som genomfördes 2012-2014. UKÄ:s uppdrag är att granska kvaliteten på högskoleutbildningarna, de analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan samt bevakar studenternas rättssäkerhet. Läs mer om UKÄ:s arbete på deras websida.

Under 2016-2022 kommer UKÄ granska våra forskarutbildningar.

PRMEPRME

Principles for Responsible Management Education (PRME) lanserades 2007 på FN:s “Global Compact Leaders Summit” och är det största organiserade samarbetet mellan FN och handelshögskolor.

PRME:s mission
The mission of PRME is to transform management education, research and thought leadership globally by providing the Principles for Responsible Management Education framework, developing learning communities and promoting awareness about the United Nations' Sustainable Development Goals.

Läs Handelshögskolans första PRME Sharing Information on Progress (SIP) Report om vårt arbete med hållbar utveckling.

Mer information finns på PRMEs hemsida.

Kontaktperson för PRME vid Örebro universitet: Tommy Borglund