This page in English

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Ranking

Times Higher Education

Örebro universitet rankades i september 2017 som topp 400 av nästan 20.000 universitet i världen enligt den internationella rankingen "Times Higher Education World University Rankings". Här listas världens bästa universitet baserat på bland annat utbildning, forskning, internationalisering och näringslivsfinansiering.

Times Higher Education rankar även de främsta universiteten i Europa. Örebro universitet placerade sig i september 2017 på plats 175 på den listan, tillsammans med lärosäten som är betydligt äldre.

I rankingen av världens främsta unga universitet i april 2017 kom Örebro universitet på en imponerande 76:e plats. Här ingår enbart lärosäten som är under 50 år gamla. Örebro har 18 år som universitetet, medan de flesta andra lärosätena på listan är mellan 40 och 50 år gamla.

Rankningarna från Times Higher Education har stor betydelse när det gäller att attrahera internationella studenter, forskare och lärare. De ger ökad nationell och internationell synlighet och är viktiga för att kunna ingå strategiska partnerskap med utländska universitet.

Eduniversal

Eduniveral är ett erkänt rankinginstitut som årligen rankar de1000 bästa av världens 14.000 Handelshögskolor i ett försök att ge studenter ett verktyg för att jämföra ekonomiutbildningar världen över. De kriterier som används är bland annat vilka utbildningar som lärosätet ger, graden av internationalisering, genomförda ackrediteringar och lärosätets position på andra rankinglistor.

När Eduniversal gjorde sin ranking under hösten 2016 rankades Handelshögskolan vid Örebro universitet för första gången som en av de 1000 bästa handelshögskolorna i världen. Vilka andra som är rankade och mer information kan man hitta här.