Handelshögskolan vid Örebro universitet

Statistikakuten/Metodstöd

Behöver du hjälp med en statistisk analys eller att lägga upp en statistisk undersökning? Statistikämnet vid Örebro universitet är då din rätta partner.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Precisering och avgränsning av frågeställningar
  • Metoder att samla in data (själva insamlandet görs normalt inte av oss)
  • Modellering av data / datas osäkerhet
  • Skattning och prediktering av viktiga storheter
  • Söka samband mellan olika faktorer
  • Osäkerhetsanalyser

Kostnad

Metodstödet är gratis om du är anställd vid universitetet med minst 25 procents omfattning eller är forskarstuderande antagen vid och finansierad av Örebro universitet. Metodstöd kan också ges till forskare med annan finansiering om denne har huvuddelen av verksamheten förlagd vid Örebro universitet och publicerar med universitetet som adress.

Övriga som inte är anställda vid Örebro universitet kan kontakta oss för en diskussion och offert!

För vidare information kontakta Ann-Marie Flygare, This is an email address