Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är ett aktivt sätt att arbeta med kompetensutveckling, lärande i organisationer, kvalitetsarbete och utveckling. Uppdragsutbildning kan köpas av t.ex. kommuner, förskolor och skolor, förvaltningar, myndigheter, landsting, företag och organisationer men inte av privatpersoner.

Vi kan bidra till kompetensutveckling i samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen som pedagogik, retorik, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, sociologi, genusvetenskap, historia, svenska språket, litteraturvetenskap, kulturgeografi och statskunskap.

Beroende på behov utformas utbildningarna med varierande omfattning som t.ex. poängkurser, seminarier, föreläsningar, handledning. Tillsammans med köparen planeras utbildningen som kan ges på distans, på Campus Örebro och/eller platsförläggas.

Uppdragsutbildningarna uppfyller samma kvalitetskrav som gäller för universitetets övriga kursutbud.

Här kan du läsa om universitetets samarbete med näringsliv och offentlig- och ideell sektor