This page in English

Forskargrupp

Biopsykosocial kriminologi och psykologi

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Catherine Tuvblad

Forskningsämne


En silhuett av en mans huvud.

Biopsykosocial kriminologi och psykologi är ett multidisciplinärt ämne med fokus på att förstå utvecklingen av kriminellt beteende och relaterade utfall, såsom tidiga problem i barndomen, ungdomsbrottslighet, antisocialt och aggressivt beteende, psykopati, samt dess kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. För att få en ökad och mer komplett förståelse undersöks samband och interaktioner mellan såväl biologiska (t.ex. genetiska, hormonella, fysiologiska, hjärnstruktur och funktion), som psykologiska (t.ex. personlighetsdrag) och sociologiska (t.ex. socioekonomisk status/bostadsområde) faktorer.

Läs mer om Psykofys, hjärna & Virtual Reality-Labbet

Kontakt:
Brittany Evans This is an email address
Catherine Tuvblad This is an email address

Finansiärer

  • EU Horizon 2020
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro universitet