Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Christiana Owiredua halvtidsseminarium

04 december 2020 08:15 via ZOOM

Halvtidsseminarium för Christiana Owiredua, doktorand i psykologi.

Christiana Owiredua, doktorand i psykologi, presenterar sitt avhandlingsmanus Chronic Pain in a Life Course Ageing Perspective.

Granskare: professor Fiona Blyth, The University of Sydney och seniorprofessor Steven J. Linton, Örebro universitet.