Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Disputation: Charles Kiiza Wamara, socialt arbete

27 september 2022 09:00 — 27 april 2022 Hörsal L2, Långhuset, Campus Örebro

Charles Kiiza Wamara disputerar i socialt arbete vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Towards Indigenised Social Work Practice to better address Elder Abuse in Uganda"

Opponent: Gillian Manthorpe, professor i socialt arbete, King's College London