Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Disputation: Giacomo Lindgren Zucchini, rättsvetenskap

30 september 2020 09:15 Hörsal L2, Långhuset, campus Örebro

Giacomo Lindgren Zucchini disputerar i rättsvetenskap vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Avsedd examen: Juris doktorsexamen.

Avhandlingens titel: Composite Supplies in the Common System of VAT

Opponent: Edoardo Traversa, professor, Université Catholique de Louvain, Belgien.

Digitalt deltagande: Du kan följa disputationen i realtid via länken nedan.

https://oru-se.zoom.us/j/69802251177?pwd=YzNMTW5nNkhhUGtNbVpQWnV1U0VFdz09

Avhandlingen: Finns i Open access via länken nedan.

http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:1443226/FULLTEXT01.pdf

Uppdatering på grund av rådande läge avseende Covid-19:
För att hålla avstånd och minska risken för smittspridning är antalet platser i hörsalen begränsat. Allmänheten ges tillträde i mån av plats. Disputationen kommer att äga rum digitalt via zoom. 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete betonar vikten av att samtliga som avser delta fysiskt vid disputationen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende sjukdomssymtom.

Update due to the current situation regarding Covid-19:
In order to keep distance and reduce the risk of spreading the virus, the number of seats in the lecture hall is limited. Access to the public defence for the general public is subject to availability. The public defence will also take place online via zoom.  

The School of Law, Psychology and Social Work emphasizes the importance of everyone physically participating in the public defence to follow the recommendations from The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten) regarding any symptoms of illness.