Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Disputation: Therese Johnstone, rättsvetenskap

02 december 2021 13:15 Hösal F, Forumhuset

Therese Johnstone disputerar i rättsvetenskap vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Avsedd examen: Juris doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Barnets delaktighet vid beslut enligt LVU - Dilemman rörande autonomi och sårbarhet".

Opponent: Professor Pernilla Leviner, Stockholms universitet.

Digitalt deltagande: Länk för digitalt deltagande kommer att publiceras här inför disputationen.