Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies

07 oktober 2022 09:30 – 16:00 Campus Örebro

Logotyp FlickForsk!

FlickForsk välkomnar flickforskare inom humaniora och samhällsvetenskap till denna nätverksträff för att presentera sin pågående flickforskning och få ta del av andras forskning. Tillsammans hoppas vi få en bred bild av den forskning som pågår i Norden och ge möjlighet att hitta nya kontakter och samarbeten.

Info och anmälan: Doktorander och disputerade är välkomna att presentera. Anmäl med ett kort abstract/sammanfattning av vad du vill presentera (max 10 rader) samt ange namn, e-postadress och akademisk hemvist.

Vi siktar på en hybridkonferens med korta presentationer (15 min) men presentationer på plats kommer prioriteras om programmet blir fullt. Det går också bra att delta utan att presentera. Skicka din anmälan till This is an email address senast 17 juni 2022.

Här kan du läsa mer om konferensen.

Vid frågor kontakta Anna-Karin Larsson eller Linda Arnell