Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Föreläsning om djurrätt med Sacha Lucassen

12 november 2019 17:15 – 19:00 Hörsal L2, Långhuset, Örebro universitet

Den 12 november kommer Sacha Lucassen, jurist med Master i djurrätt (Animal Law), och föreläser om djurrätt som ett eget, självständigt, rättsområde.

Sacha Lucassen

Sacha Lucassen

Djurrätt (Animal Law) skiljer sig från andra traditionella rättsområden, genom att röra sig bort från den mänskliga världsåskådningen och fokusera på djurens perspektiv och deras intressen som varelser med känslor.

Sacha Lucassen har grundat den danska organisationen Center For Dyrs Forsvar, ett kunskapscenter med syftet att förbättra djurens status, både när det gäller vild- och tamdjur. Hon är lärare på kursen Animal Law Summer Course vid Århus universitet i Danmark, en kurs som lockar studenter från hela världen.

Djurrätt, som eget rättsområde, är relativt nytt i Europa. I USA har det en längre historia och den första kursen gavs 1977. I dagsläget finns det mer än 100 djurrättskurser vid flera juridiska institutioner i USA. Samtidigt ökar antalet universitet i Europa som liksom Århus universitet erbjuder kurser.

På föreläsningen kommer Sacha Lucassen berätta om djurrätt som ett eget, självständigt rättsområde och om hur hennes kurs inkluderar de grundläggande aspekterna av hur djur skyddas inom juridiken – både när det gäller djurskydd och rättigheter. Kursen länkar samman juridik, etik och vetenskap, eftersom de korsar och influerar varandra inom djurrätten.

Språk: Föreläsningen ges på engelska.

Biografi: Sacha Lucassen har en juristexamen vid Köpenhamns universitet och en masterexamen i Animal Law and Society från Autonomous University of Barcelona. Hon har publicerat flera artiklar inom djurrätt och talat på flera nationella och internationella konferenser. Tidigare arbetade Sacha Lucassen som forskningsassistent vid Institutet för Veterinær- og Husdyrvidenskap vid Köpenhamns universitet. Hon har under flera år arbetat vid danska Mijlø- og Fødevareministeriet där hon ansvarade för implementering, tillämpning och upprätthållande av djurskydd vid djurtransporter.

Lägg till i din kalender