Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Forskning pågår – Ungas psykiska ohälsa i ett historiskt perspektiv

23 februari 2022 12:00 – 13:00 Online Zoom

Socialt arbete och forskargruppen Barns och ungas relationer (BUR) välkomnar till ett seminarium, där fil.dr. Anna-Karin Larsson presenterar det nyligen avslutade forskningsprojektet Ungas psykiska ohälsa 1970–2010.

Under seminariet kommer ni att höra en presentation om ungas psykiska ohälsa i ett historiskt perspektiv. Under senare delen av 1900-talet har detta varit ett uppmärksammat problem i Sverige. Undersökningar har år efter år visat att så många som en av fyra ungdomar upplever psykosomatiska problem av olika slag i form av oro, depressioner, stress och sömnbesvär. Flickor mår sämre än pojkar och skillnaden mellan könen i den uppskattade hälsan har ökat under de senaste åren. Men trots larmrapporter och tal om av ett nytt och ökande problem, kan vi i ett historiskt perspektiv se att diskussioner om unga flickors hälsa har blossat upp vid flera tillfällen. Hur kan vi förstå detta och motsvarar uppmärksamheten en lika utbredd ohälsa? Anna-Karin Larsson, historiker och lektor i socialt arbete, belyser detta fenomen i den här föreläsningen.

Anmälan

Anmälan sker till This is an email address senast 16 februari. Zoom-länk skickas ut till de som anmält sig någon dag innan seminariet.