Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Högre seminarium i psykologi

21 september 2020 14:15 – 15:15

Enheten för psykologi håller seminarium med inbjudna gäster från Karolinska institutet. Professor Viktor Kaldo och doktorand Nils Hentati Isacsson talar om AI / maskinlärning och psykologi.

Deltagande online via ZOOM.