Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Halvtidsseminarium Maria Moberg Stephenson

19 december 2018 13:15 L2449, Långhuset, Örebro universitet

Halvtidsseminarium för Maria Moberg Stephenson, doktorand i socialt arbete.

Titel: "Belonging among Young Migrants in Kinship Care"

Extern granskare: Marcus Herz, Docent, Malmö universitet.

Lägg till i din kalender