ÖREBRO UNIVERSITET 20 ÅR

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

ORUkrim-dagen 2019

09 oktober 2019 09:00 – 16:00 Aula Nova, Novahuset

ORUkrim-dagen En årlig konferens- och kompetensutvecklingsdag som arrangeras av CAPS – Center for Criminological and Psychosocial Research, och kriminologiämnet vid Örebro universitet.

Syftet med ORUkrim-dagen är att sprida och diskutera aktuell kriminologisk forskning samt brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Dagen fungerar också som en mässa för kriminologistudenter och praktiker. Alla kriminologistudenter vid Örebro universitet deltar och tidigare studenter bjuds också in.

Lägg till i din kalender