Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Högre seminarium vid Juridicum

13 november 2019 13:15 – 17:00 Hörsal M

Konferens. Akademien för insolvensrätt, Karlstads universitet, Juridicum Örebro universitet och Juristnätverket, Örebro universitet.

Konferens. Akademien för insolvensrätt, Karlstads universitet, Juridicum Örebro universitet och Juristnätverket, Örebro universitet.

Lägg till i din kalender