Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Socialvetenskapligt seminarium

16 januari 2019 13:15 – 16:00 L2449

Viktor Hedermo, licentiand i socialt arbete: Preventive Factors for Tobacco Use among Swedish Adolescents. Avhandlingsskiss.

Kommentatorer: Camilla Pettersson, utvecklingsledare välfärd och hälsa, vid Region Örebro län och John Brauer, doktorand i socialt arbete.

Lägg till i din kalender