Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Psykologprogrammets temadag – Psykologstudenterna tar fram förslag på lösningar till komplexa problem

02 mars 2021 00:00 – 00:00

Psykologstudenterna tar under casedagen fram förslag på lösningar till komplexa problem.

Datum 3 mars. Mer info kommer.