Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Spikning: Aljosa Noga, rättsvetenskap

28 september 2022 10:00 Studentcentrum, Långhuset

Aljosa Noga spikar sin avhandling i rättsvetenskap vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Avhandlingens titel: "The Tragedy of the Global Commons in Public International Law."

Tid och plats för disputation: 28 oktober 2022, kl. 09.15, i Hörsal L2, Långhuset