Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Spikning: Sara Johansson, socialt arbete

19 augusti 2022 13:00 Studentcentrum, Långhuset

Sara Johansson spikar sin avhandling i socialt arbete vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Avhandlingens titel: "Mellan orten och kalifatet. En studie om utresandefenomenet."

Tid och plats för disputation: 9 september 2022, kl. 13.15. Hörsal L2, Långhuset.