Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Tor Arnison, halvtidsseminarium

11 mars 2021 10:15 – 12:00 Online

Halvtidsseminarium för Tor Arnison, doktorand i psykologi.

Tor Arnison, doktorand i psykologi, presenterar sitt avhandlingsmanus  Tired of pain or so tired it hurts? Processes influencing the temporal relationship between sleep and pain in adolescents.

Granskare: John Axelsson, docent, Karolinska institutet och Lauree Tilton Weaver, professor, Örebro universitet samt Malin Anniko, postdoktor, Örebro universitet.

Kontakta This is an email address för ZOOM-länk.