Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Program

Program

Schemat uppdaterat  2018-10-01.

Konferensschema 9 oktober

 

Tid

Program

Plats

08:30-09:30 Registrering och förmiddagsfika Utanför HSL1
09:30-09:45

Välkomstceremoni som invigs av landshövding Maria Larsson (ca 10 min)

Anders Bruhn – praktiska detaljer kring dagarna
HSL1
09:45-10:45 Keynote föreläsning 1 – Dr. Vishanthie Sewpaul
Titel: Emancipatory social work education and participatory research: Towards social change and social justice
HSL1
11:00-12:30 Session 1  

25 minuter/paper. 5 minuter mellan varje paper. Varje papersamtal inleds med en kort inramning.

Session 1:1 – Tema Äldre

Sessionsansvarig: Els-Marie Anbäcken

Understanding loneliness at older ages: Insight from a Swedish study on summer camps for older adults – Kjerstin Larsson, Region Örebro län, Veronica Wallroth, Örebro universitet och Agneta Schröder, Region Örebro län

Care and living conditions for older people with severe mental illness in a Swedish municipality – Pia H Bülow, Jönköpings universitet och University of the Free State, Sydafrika, Per Bülow, Jönköpings universitet och Region Jönköping, Monika Wilińska, Jönköpings universitet, Cristina Joy Torgé, Jönköpings universitet, Marie Ernsth-Bravell, Jönköpings universitet, Magnus Jegermalm, Jönköpings universitet och Ersta sköndahl Bräcke

L103
  Session 1:2 – Tema Exklusion/inklusion

Sessionsansvarig: Daniel Lindberg

Inkluderingsinsatser för de som står längst från arbetsmarknaden – Viktor Vesterberg, Linköpings universitet

Indebted and (ir)responsible? Budget- and debt counsellors' attribution of responsibility and help-strategy when working with indebted women and men – Julia Callegari, Pernilla Liedgren och Christian Kullberg, Mälardalens högskola

Area-Based Politics – Opportunities for Social Change: Community Development in Marginalised Neighbourhoods in the City of Malmö, Sweden – Sandra Karlsson, Södertörns högskola

L109
  Session 1:3 – Tema Barn/familj

Sessionsansvarig: Anna-Lena Almqvist

Schooling, human capital
and economic success- children's view of school failure and poverty – Kjerstin Andersson Bruck, Örebro universitet och Anders Trumberg, Örebro kommun

Diskurser kring barnperspektivet – Sylwia Koziel, Södertörns högskola

L111
  Session 1:4 – Tema Organisationer och yrkesroll

Sessionsansvarig: Christian Kullberg

Socialrådgivning på nätet – Karin Osvaldsson Cromdal, Linköpings universitet

Doxa and discreation in social workers' ways of talking about the worker-client relationship – Jessica Sjögren, Linköpings universitet

Studenters motiv till studera socialt arbete – Anna Petersén, Anders Bruhn och Rúna í Baianstovu, Örebro universitet

L153
12:30-13:30 Lunch Kraka
13:30-15:00 Session 2  
  Session 2:1 – Tema Äldre

Sessionsansvarig: Veronica Wallroth

Methods in social care for older persons with dementia – from daily life to end of life – Els-Marie Anbäcken, Mälardalens högskola

"In August I counted 24 different names". Older peoples' experiences of receiving care and social services in their home – Marie Ernsth Bravell, Jönköpings universitet, Maria Bennich, Örebro universitet och Carola Walfridsson, Eksjö kommun.

L103
  Session 2:2 – Tema Migration

Sessionsansvarig: Mehrdad Darvishpour

Constructions of young migrants in kinship care by an NGO mentoring programme in Sweden – Maria Moberg Stephenson, Örebro universitet

Topologier av rättighetsanspråk. Ensamkommande unga, välfärdsstatens kategoriseringar och motståndets potential – Sofi Jansson-Keshavarz, Linköpings universitet

Neither here nor there? – Unaccompanied migrants and the securitization of migration policy in Sweden – Joakim Johansson, Mehrdad Darvishpour och Ingemar Elander, Mälardalens högskola

L109
  Session 2:3 – Barn/familj

Sessionsansvarig: Odd Lindberg

Where Lies the Complexity? Interviews with Swedish Young People and Service Providers – Anna-Lena Almqvist och Kitty Lassinantti, Mälardalens högskola

Att vårdas till ett framtida yrke – SiS vs. Bonaanstalten: En jämförelse av innehåll och intentioner i SiS särskilda ungdomshem idag och Bonas uppfostringsanstalt igår – Jürgen Degner, Örebro universitet

L111
  Session 2:4 – Tema Välfärd/socialpolitik

Sessionsansvarig: Per-Åke Nylander

Utvecklingsledare i den statliga kunskapsstyrningen inriktad på EBP – Harald Gegner, Malmö universitet

I väntan på absolution – Självpresentationer i ansökningar om skuldsanering – Pernilla Liedgren och Christian Kullberg, Mälardalens högskola

The Nordic research field of co-creation/co-production within Welfare and Health – a systematic review – Gunnel Östlund och Per Tillgren, Mälardalens högskola

L159
15:00-15:30 Eftermiddagsfika  
15:15-17:00 Professorsträff L2449
15:15-17:00 Doktorandträff L159
15:30-17:00 Nätverket för samverkansdoktorander L2330

 

Konferensschema 10 oktober

 

Tid

Program

Plats

08:30-10:25 Styrgruppen för forskarskolan L2449
08:30-10:00 Session 3  
  Session 3:1 – Tema Välfärd/socialpolitik

Sessionsansvarig: Rúna í Baianstovu

Identifying agentive language. A microanalysis of co-constructive elements in social work – Kristina Edman, Malmö universitet

Motivational work: to be or become motivated for social work – Simon Härnbro, Linköpings universitet

Internationellt socialt arbete – Från kombifeminism till rörelse – Sanja Obrenovic Johansson, Södertörns högskola

L103
  Session 3:2 – Tema Organisationer och yrkesroll

Sessionsansvarig: Anders Bruhn

Construction of service users in strategic collaboration including mental health and social services, and service user organisations – Linda Mossberg, Högskolan i Väst

Samverkan som möjlig maktförskjutning i välfärdsarbete – John Brauer, Örebro universitet

Från EBP mot tillitsbaserad styrning av socialtjänsten - Kerstin Johansson, Linköpings universtitet

L109
  Session 3:3 – Tema Exklusion/inklusion

Sessionsansvarig: Björn Johansson

Athletes' experiences of participation in sports contexts: using Crip Theory – Eric Svanelöv, Mälardalens högskola, Eva Flygare Wallén, Karolinska institutet, Per Enarsson, Linnéuniversitetet och Jonas Stier, Dalarnas högskola

Vem har rätt och vem har fel? – Kvinnor och mäns berättelser i ansökningar om skuldsanering i Sverige – Christian Kullberg och Pernilla Liedgren, Mälardalens högskola

L111
  Session 3:4 – Tema Funktionshinder

Sessionsansvarig: Gunnel Östlund

Doing things together: exploring meanings of being social in autistic and non-autistic social worlds among people with autism – Hanna Bertilsdotter-Rosqvist, Södertörns högskola

Deaf and hard of hearing peoples experiences of higher education and the labor market in Sweden – Sylvia Olsson, Munir Dag och Christian Kullberg, Mälardalens högskola

 L153
10:00-10:30 Förmiddagsfika Utanför HSL1
10:30-12:00 Session 4  
  Session 4:1 – Tema Psykisk hälsa hos unga personer

Sessionsansvarig: Erik Flygare

Psykisk hälsa unga kvinnor (PHUK) med skolan som forskningsarena – Gunnel Östlund, Magdalena Mattebo och Magnus Elfström, Mälardalens högskola

Siblings Ill Health and Children's Educational Outcomes – Cristian Bortes, Umeå universitet

L103
  Session 4:2 – Tema Organisationer och yrkesroll

Sessionsansvarig: Daniel Uhnoo

Retaining the Novices. The impact of in-service-training and supervision for newly qualified social workers – Rúna í Baianstovu, Anders Bruhn och Anna Petersén, Örebro universitet

Nordiska socialarbetares fackliga organisationer som aktörer I socialarbetarnas professionaliseringsprocess under tidsperioden 1980-2018 – Marcus Weckström, Linnéuniversitetet

Lätt, rätt eller svårt? Socialarbetare som beslutsfattare – Helene Lindström, Örebro universitet

L109
 OBS! Startar 11:00 Session 4:3– Tema Kunskapsbildning och förmedling

Sessionsansvarig: Pernilla Liedgren

Bakom stängda dörrar: Etnografisk forskning i socialt arbete – Sabine Gruber, Linköpings universitet och Kristina Gustafsson, Linnéuniversitetet

Separerade föräldrar och upptäckt risk för partnervåld – om metod, metodanvändning och policy på våldsområdet – Maria Eriksson, Ersta Sköndal Bräcke Högskola och Linnéa Bruno, Mälardalens högskola

L111
12:00-13:00 Lunch Kraka
13:00-14:00 Keynote föreläsning 2 – Dr. Karen West
Titel: Planning for an ageing society? I don't think so! Lessons from the UK and beyond
HSL1
14:00-14:30 Avslutning HSL1
14:30-15:00 Fika/avslutningsmingel Utanför HSL1