Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Viktiga datum

Abstract: deadline 22 augusti

Abstractet får ha maximalt 300 ord. Vid inskickandet av abstract behöver vi veta vilket av nedanstående teman du anser att ditt abstract ska tillhöra (planeringsgruppen förbehåller sig dock rätten att göra ändringar). Ange ett primärt tema och ett sekundärt. Vi behöver dessutom veta om du vill ha diskussionerna på svenska eller engelska.

Teman:

  1. Organisationer och yrkesroll
  2. Barn/familj
  3. Äldre
  4. Exklusion/inklusion
  5. Missbruk/kriminalitet
  6. Välfärd/socialpolitik
  7. Kunskapsbildning och förmedling
  8. Migration 
  9. Övrigt

Fullt paper: 18 september

Fullständigt paper ska vara maximalt 6000 ord, exklusive abstract, titel och referenslista.

Abstract och papers mailas till: This is an email address

Anmälan öppnar 19 juni 2018.  Till anmälan.

Sista anmälningsdag 18 september.

Anmälningsavgift: 1000 kronor

Observera att du vid anmälan skall registrera om du skall deltaga vid middag den 9 oktober 2018. Meny