Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Konferens: Flickforskning på bredden och tvären

Logotyp

FlickForsk! nationella konferens i Örebro 2022

Den 7 oktober 2022 genomfördes konferensen Flickforskning på bredden och tvären på Örebro universitet. Syftet med konferensen var att ge möjlighet för alla flickforskare inom humaniora och samhällsvetenskap att få presentera sin pågående flickforskning och få ta del av andras presentationer. 

FlickForsk! konferens - inbjudan och program (pdf)

Abstracts - Flickforsk! konferens