Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Mer information om Praktik för kriminologer

Planerar du att söka Praktik för kriminologer?

Du söker och väljer praktik på egen hand, men praktikplatsen ska godkännas av Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, via kursansvarig/examinator. Se länken "Hur går man tillväga för att söka och välja praktikplats?"

Hur går man tillväga för att söka och välja praktikplats?

Praktiken sker hos verksamheter, organisationer eller myndigheter där brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete (i vid bemärkelse) genomförs och där kriminologiska frågor diskuteras kontinuerligt. Praktikplatsen ska bestå av minst två anställda och innehålla minst en erfaren professionell medarbetare inom det område man söker sig till. Denne ska fungera som praktikplatshandledare och är också kontaktperson gentemot universitetet.

För information om behörighet och kursinnehåll, sök fram kursplanen Praktik för kriminologer.

Schema för kursen hittar du genom att söka efter "Praktik för kriminologer" här https://kronox.oru.se/

För dig som sökt Praktik för kriminologer

Dokumentet "Övergripande information till studenten inför praktikkursen" innehåller kort information om:
- vad praktiken innebär
- examinerande moment
- tillvägagångssätt för att hitta praktikplats

Övergripande information till studenten inför praktikkursen

Dokumentet ”En första kontakt med eventuell praktikplats” innehåller kort information som kan vara bra att lämna ut till tänkbara praktikplats/er. Dokumentet innehåller information om:

- Kriminologiämnet vid Örebro universitet
- Förutsättningar kring praktiken
- Rekryteringsalternativ

En första kontakt med eventuell praktikplats

Dokumentet "Information till handledaren på praktikplatsen" innehåller kort information till handledaren om:
- förutsättningar för praktiken
- handledarens roll
- examinerande moment

Information till handledaren på praktikplatsen

När du sökt och blivit antagen till kursen Praktik för kriminologer ska blanketten "Godkännande av praktikplats" fyllas i och sedan lämnas till studievägledaren för Kriminologiprogrammet. Kom ihåg att även bifoga en kort beskrivning av praktikplatsen och vilka arbetsuppgifter den kan tänkas innefatta, samt beskriv vilka dina
huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara.

Godkännande av praktikplats

Om du planerar att göra din praktik utomlands, använd blanketten ”Approval of work placement”. Tänk på att praktik utomlands kan innebära en merkostnad för dig som student. 

Approval of work placement

Efter slutförd praktik

Efter slutförd praktik ska Intyg över närvaro skannas och skickas av handledaren till This is an email address alternativt skickas med vanligt post av handledaren till Anna Meehan, JPS/Kriminologi, Örebro universitet, 701 82 Örebro. Dokumentet Omdöme om studentens arbetsinsats kan överlämnas/skickas till studenten direkt.

Intyg om närvaro.docx
Omdöme om studentens arbetsinsats.docx