Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Minor Field Studies - MFS

Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium. Det ger dig möjlig­het att åka till ett utvecklingsland för att göra en fältstudie, det vill säga samla material till din uppsats eller examensarbete för kandidat-, magister- eller masterexamen. Fältstudietiden omfattar 8–10 veckor.

Kontakt

För frågor om MFS på Örebro universitet, kontakta Internationella kontoret.

För frågor som rör uppsatsens ämne och upplägg pratar du med din lärare.

MFS-stipendier på Örebro universitet

MFS-stipendier hanteras centralt av Internationella kontoret på Örebro universitet. Du hittar information om behörighetskrav, ansökningstider, ansökan m.m. på Örebro universitets centrala sida om MFS.

Välkommen med din ansökan!