This page in English

Forskargrupp

Fysiologi-gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Gruppen utför alla vanligen förekommande fysiologiska mätningar; ultraljud av hjärta och kärl, lungfunktion neurofysiologiska mätningar etc.

Medlemmar i gruppen

Anita Hurtig-Wennlöf, PhD/Gruppledare

Gabriella Eliason, PhD

Maria Fernström, PhD

Eva Oskarsson, PhD

Katya Matusevich, extern partner

Britt-Marie Nygren, extern partner