This page in English

Forskargrupp

Bindvävsstromats roll vid inflammatoriska processer

Om gruppen

Gruppuppgifter

Funktionen hos bindvävsstromat har länge bektraktats som i huvudsak strukturellt, dvs ett stöd för omgivande funktionella enheter såsom t ex kärl, hud/körtelepitel och nerver. Under det senaste par decennierna har framkommit en hel del ny evidens att bindvävsceller har en större roll för funktionen hos kringliggande celler, inklusive cancerutveckling. Inte minst har dessa celler (fibroblaster) en förmåga att reglera inflammatorisk respons vid t ex reparativa processer (t ex sårläkning) och i den maligna processen. Detta har betydelse för en rad sjukdomar och patologiska processer där inflammatoriska mekanismer är centrala. Vår forskning fokuserar på hur bindvävsceller svarar på inflammatoriska mediatorer, dels i ett sårläkningsperspektiv med belysning på dysfunktionell läkning, dels vid hematologiska maligniteter där benmärgsstromat svarar dysfunktionellt på den patologiska miljön.

 

Forskare
Mikael Ivarsson, ÖU
Maria Åström, RÖL, PhD, medicinkliniken

Medarbetare
Dirk Repsilber, ÖU
Daniel Bergemalm, ÖU
Robert Kruse, ÖU
Daniel Nowinski, Uppsala University

Doktorander
Anita Koskela, ÖU, RÖL/KFC
Chris Janbaz, MD, Plastic Surgery , USÖ

Forskare