This page in English

Forskargrupp

Ledprotesinfektioner

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Bo Söderquist

Forskningsämne

Varifrån kommer de stafylokocker som orsakar ledprotesinfektioner? Med syfte att klarlägga detta studerar forskargruppen antibiotikaresistens, virulensfaktorer och patogenetiska mekanismer med molekylärbiologiska metoder hos stafylokocker isolerade från patienter med ledprotesinfektion dynamiken av hudens mikrobiomet hos patienter som genomgår ledprotesoperation. Även hur prevention, diagnostik och behandling av ledprotesinfektion kan förbättras undersöks.

Forskare