Forskargrupp

Forskningsgrupp Psykiatri

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Margareta Möller

Forskningsämne

Psykiatriskt forskningscentrum (PFC) har upphört som enhet, och ingår numera i Universitetssjukvården forskningscentrum (UFC) Region Örebro län.

Välkommen att läsa mer på UFCs webbsida.

Forskningsprojekt

Finansiärer

  • Capios Forskningsstiftelse
  • EU Övriga
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
  • Försäkringskassan
  • Region Örebro Län
  • Socialstyrelsen
  • Statens Institutionsstyrelse (SIS)
  • Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  • Stiftelsen för Strategisk Forskning
  • Örebro universitet