Institutionen för medicinska vetenskaper

MH-fakultetens professorskollegium

Välkommen till MHs professorskollegiet den 8 maj!

Plats: Campus USÖ, Hörsal C2

 

Program     

 • IT infrastuctures and other concepts in relation to GDPR and biomedical data management
  Shoaib Baktyar, datamanager
                                                                                             
 • Informations och diskussionspunkter
  -          ALF- kort om VR och Socialstyrelsens utredning och betydelse för RÖL och ORU
  -          Den nya organisationen, vad förväntas av professorskollegiet?
  -          Så här använder vi fakultetens medel, borde vi göra på annat sätt?
  Kerstin Nilsson mfl
 • Diabetes, forskning nu och vad säger kristallkulan
  Professor Johan Jendle presenterar sin forskning                                                                            

Ingen anmälan behövs för deltagande. Om kaffe och smörgås önskas, vänligen anmäl detta nedan.

Välkomna!

 

Kerstin Nilsson        Ulrica Nilsson       Elisabeth Ericsson        Sören Andersson

dekan                        prodekan              prefekt, HV                      prefekt MV

 

Anmälan till MHs professorskollegium 8 maj 2018

Registrering