This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Stöd vid hantering, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata

Forskningsdataadministratör Shoaib Bakhtyar är den kontakt- och stödfunktion som hjälper forskare och forskarstuderande vid institutionen för medicinska vetenskaper med hantering, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata.

Shoaib har ett nära samarbete med IT-avdelningen och DAU (Data Access Unit) på Örebro universitet, Universitetsbiblioteket samt Universitetssjukhuset Örebro om policyn för hantering av medicinsk forskningsinformation.

 

För mer information om forskningsdata, kontakta:

Shoaib Bakhtyar

Tjänstetitel: Forskningsdataadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Shoaib Bakhtyar

E-post:

Telefon: 019 301462

Rum: C2215

Shoaib Bakhtyar