This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Stöd vid hantering, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata

Forskningsdataadministratör Shoaib Bakhtyar är den kontakt- och stödfunktion som hjälper forskare och forskarstuderande vid institutionen för medicinska vetenskaper med hantering, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata.

Shoaib har ett nära samarbete med IT-avdelningen och DAU (Data Access Unit) på Örebro universitet, Universitetsbiblioteket samt Universitetssjukhuset Örebro om policyn för hantering av medicinsk forskningsinformation.

För mer information om hantering, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata 

För mer information om forskningsdata, kontakta:

Shoaib Bakhtyar

Tjänstetitel: Forskningsdataadministratör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Shoaib Bakhtyar

E-post:

Telefon: 019 301462

Rum: C2215

Shoaib Bakhtyar