This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Stöd vid hantering, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata

Forskningsdatarådgivare Parivash Ranjbar är den kontakt- och stödfunktion som hjälper forskare och forskarstuderande vid institutionen för medicinska vetenskaper med hantering, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata.

Parivash har ett nära samarbete med IT-avdelningen och DAU (Data Access Unit) på Örebro universitet, Universitetsbiblioteket samt Universitetssjukhuset Örebro om policyn för hantering av medicinsk forskningsinformation.

För mer information om forskningsdata, kontakta:

Parivash Ranjbar

Tjänstetitel: Forskningsdatarådgivare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Parivash Ranjbar

E-post:

Telefon: 019 303258, 0702 213650

Rum: X2215

Parivash Ranjbar