This page in English

Forskningsprojekt

Hot och våld inom ambulanssjukvården; WASP-projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Lisa Kurland

Forskningsämne

Hot och våld inom ambulanssjukvården kan påverka möjligheten för akut sjuka och skadade personer att få adekvat hjälp men innebär också risker för både fysisk och psykisk ohälsa hos ambulanspersonalen. Trots ett stort medialt och politiskt intresse är kunskapen om förekomst och konsekvenser av sådana situationer bristfällig. WASP, syftar till att kartlägga förekomsten och konsekvenserna av hot och våld inom ambulanssjukvården, samt att utveckla strategier för att identifiera riskfaktorer för hot och våld redan i larmsamtalet. Genom en tidig identifiering kan proaktiva åtgärder initieras och därmed risken för hot och våld minskas. Inom ramen för projektet kommer en checklista för larmoperatörer att utvecklas.

I projektet ingår forskare inom akutsjukvård och kriminologi vid Örebro universitet.

Finansiärer

  • Region Örebro Län