Institutionen för medicinska vetenskaper

Columbus och myter om syfilis

04 december 2019 17:30 – 18:30 Hörsal 1, Campus USÖ

Dan Danielsson presenterar under föreläsningen bakgrunden till sin nyutkomna bok med titeln Columbus och myter om syfilis med undertiteln Treponematoser i medicinhistoriskt, genetiskt och evolutionärt perspektiv.

Professor Dan Danielsson, nestor och still going strong, är en av förgrundsgestalterna till den framgångsrika mikrobiologiska forskning som har bedrivits och fortfarande bedrivs i Örebro

Han anställdes vid kliniskt bakteriologiska laboratoriet på dåvarande Regionsjukhuset Örebro 1966, kom att stanna kvar där fram till sin pensionering 1996 och medverkar fortfarande i olika forskningssammanhang.

Örebro MedicinHistoriska Sällskap (ÖMHS) arrangerar denna föreläsning. Fritt inträde.

Lägg till i din kalender