Institutionen för medicinska vetenskaper

Docenturföreläsning Kristofer Nilsson

25 januari 2022 15:15 – 16:00 Hörsal C1

Utveckling av ny kärlvidgande behandling vid akut pulmonell hypertension.

Kristofer Nilsson

Kristofer Nilsson är docent i medicinsk vetenskap vid Örebro Universitet och ST-läkare i anestesi och intensivvård vid Kärl-thoraxkliniken, Universitetssjukhuset Örebro.
Kristofer bedriver translationell forskning rörande sjukdomar och tillstånd som behandlas inom intensivvården. Kristofer har arbetat mycket med den kärlvidgande molekylen kvävemonoxid och hur substanser med förmåga att avge kvävemonoxid skulle kunna användas för att behandla förhöjd kärlresistens i lungcirkulationen.