Institutionen för medicinska vetenskaper

Erfarenheter av digitala bilder i undervisningen

09 februari 2023 13:00 – 16:30 X2407, Campus USÖ

Ett europeiskt akademiskt projekt besöker ORU för att dela och diskutera sin utveckling och erfarenheter.

cLovid-projektet har partners från Tyskland, Nederländerna och Åbo, Finland. Projektet har utvecklat digitala verktyg och undervisningsdesigner för att stödja kollaborativt och onlinelärande inom patologi och radiologi.

Delta i detta möte för att lära dig, diskutera och dela undervisningserfarenheter med hjälp av digitala bilder och onlineverktyg för individuellt och kollaborativt lärande. Ett besökande team kommer att presentera och gäster från bl.a. Linköpings universitet kommer att delta. Mer information här!

Mötet kommer att hållas på engelska.

Välkommen!

Högskolepedagogiska kommittén vid fakulteten för medicin och hälsa,

Internationalisering@HV

Frågor? Kontakta This is an email address


Anmälan

Anmäl dig här senast 3 februari.