This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Forskning

Forskning inom de medicinska vetenskaperna

Forskning inom de medicinska vetenskaperna

Den medicinska forskningen vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper bedrivs framför allt i någon av de följande fyra tvärvetenskapliga forskningsmiljöerna CVRC, IRISC, NGBI Research Centre, Urologisk Cancer, samt inom Universitetssjukvårdens Forskningscentrum (UFC) och ämnet kirurgi. Bibliometrisk utvärdering, som baseras på hur väl publikationer blir citerade av andra forskare, visar att forskningen håller en internationell hög klass.

I ett led att stärka integrationen mellan forskningsverksamheter inom universitetet och region Örebro Län skapades 2014 en gemensam plattform, Kliniskt Forskningscentrum, där samtliga forskningsmiljöer idag finns representerade. Detta forskningscentrum, som ligger förlagt till Campus USÖ, fungerar även som en naturlig länk till universitetets professionsutbildningar inom medicin, så som Läkarutbildningen och Biomedicinska analytikerprogrammet.