Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Markus Jansson, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

24 februari 2020 13:00 Seminarierum C2409, Campus USÖ, Örebro universitet

Markus Jansson håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: "Pelvic floor injuries and dysfunction in primiparas"

Sakkunniga:
Överläkare, docent Pia Teleman, Insti. kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Kvinnokliniken SUS
Överläkare, med dr Helena Fadl, Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Örebro
Överläkare, med dr Eva Uustal, Kvinnokliniken Universitetssjukhuset i Linköping

Seminarieledare: Kerstin Nilsson

Lägg till i din kalender