Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Alvida Qvick, medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin

25 augusti 2021 09:00 C2407, X-huset, Campus USÖ

Alvida Qvick håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Arbetets titel: "Cirkulerande biomarkörer för diagnos, behandlingsval och prognos vid lungcancer"

Sakkunniga:
Fredrik Enlund, docent, Region Kalmar län
Mårten Lindqvist, PhD, Örebro universitet
Samira Salihovic, PhD, bitr. lektor, Örebro universitet

Seminarieledare/huvudhandledare: Gisela Helenius