Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Anders Jans, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

26 november 2021 09:00 C2407, X-huset, Campus USÖ

Anders Jans håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: Glycemic effects after bariatric surgery

Sakkunniga:
Professor Anders Thorell, Karolinska Institutet samt Kirurgkliniken Ersta sjukhus
Docent Helena Fadl, Örebro universitet samt Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Örebro
Med.dr. Niclas Abrahamsson, Uppsala universitet samt Endokrinologi och diabetes, Akademiska sjukhuset Uppsala

Seminarieledare: Erik Stenberg